logo

Teatteri tyylien kirjo – Osa 3

Viime vuosikymmeninä perinteisten puhe, tanssi, ja musiikkiteatteri muotojen rinnalle on noussut erikoistuneimpia teatteri lajeja, jotka usein ottavat esimerkkiä perinteisistä teattereista. Stand-up komiikka on Suomessakin suosittua, ja vaikka se usein on suurimmilta osin puheteatteria, suuri osa artisteista käyttää hyväkseen myös muita Variety-teatterin elementtejä, kuten akrobatiaa ja musiikkia. Erikoisempaa elämystä hakevat voivat etsiytyä immersiivisen teatteriin, interaktiiviseen teatteriin tai esityksen joka on luotu tiettyä tilaa varten. Nämä kolme tyylilajia usein kulkevat käsi kädessä toistensa kanssa.

Teatteri tyylien kirjo – Osa 3

Interaktiivinen teatteri luonteenomaisesti rikkoo perinteisessä teatterissa vallalla olevan neljännen seinän perinteen. Kuvitteellinen neljäs seinä sijaitsee yleisön ja lavan välissä, ja se tarkoittaa että yleisö ja näyttelijät eivät kommunikoi keskenään, yleisön jäsenet ovat passiivisia tarkkailijoita joilla ei ole vaikutusta näytelmän tapahtumiin. Interaktiivisen teatterin esiintyjä usein pyytää yleisöltä suoraan neuvoa, tai muuten kommunikoi heidän kanssaan. Tämä saattaa tapahtua joko perinteiseltä lavalta käsin, tai immersiivisen teatterin ollessa kyseessä, yleisön ollessa samassa tilassa näyttelijöiden kanssa. Interaktiivisen teatterin vähiten immersiivisiä muotoja ovat improvisaatio teatterit ja Stand-up komedia esitykset, joissa yleisöltä pyydetään mielipiteitä näytöksen kulkua varten. Vahvimmassa päässä, täysin immersiivisessä ja usein tilaa varten luodussa teatteriesityksessä yleisön jäsenet kulkevat esitys tilassa täysin osana esitystä. Jotkut esitykset pyytävät heitä pukeutumaan tietyllä tavalla, esimerkiksi tietyn aikakauden vaatteisiin. Useilla tämäntyyppisillä esityksillä on vaihtoehtoisia juonia, riippuen yleisön valinnoista ja käyttäytymisestä, ja katsojat saattavat saada täysin eri kokemuksen esityspäivästä riippuen. Immersiivinen teatteri saattaa olla yhdessä tilassa tapahtuva, tai jopa koko kaupungin läpi kulkeva reitti. Esityspaikkojen kirjo on rajaton, ja immersiivistä teatteria on esitetty kirkoissa, laivoissa, Lontoon metrossa, metsissä ja yökerhoissa.

Harvinaisemmat teatteritaiteen muodot

Performanssi taide on teatteria lähellä oleva alalaji, jota esitetään usein taidenäyttelyissä, katu juhlissa, ja muissa julkisissa tiloissa. Tällä esitysmuodolla on usein korkeataiteellinen tausta, ja se saattaa olla täysin käsikirjoittamaton vähäeleinen spotti, tai tarkasti käsikirjoitettu muodoltaan enemmän näytelmää muistuttava teos. Performanssi taiteen rajat ovat liikkuvat, ja vaikka sen esittäjä on usein fyysisesti paikalla, tämä ei ole edellytys, vaan esiintyminen voi tapahtua etänä yleisön lähelle sijoitetun lähettimen kautta. Esitykset ovat usein konseptuaalisia, ja ne voivat olla hetkestä temmattuja tai pitkään suunniteltuja. Tapahtumasta muodostuu performanssi taide esitys, jos sen tekijänä on taiteilija joka on päättänyt että hänen toimintansa on taidetta. Sirkustaide on mielletty esitystaiteen muodoksi Suomessa noin 2000-luvulta lähtien. Sirkuksen ja teatterin rajat usein hämärtyvät nykyteatterissa, ja monet muiden suuntien esitykset käyttävät hyväkseen akrobaatteja, ilmataiteilijoita, ja muita sirkustaidoissa koulutettuja esiintyjiä. Tanssiteatterin esiintyjät usein kouluttautuvat myös sirkustaiteissa. Suuremman budjetin sirkusesitykset, kuten Cirque de Soleil, ovat oma teatteriluokkansa, joiden perustuntomerkit ovat vaativissa tempuissa, ja useiden eri sirkustaitojen esittelyssä.

Harvinaisemmat teatteritaiteen muodot

Nukketeatterissa näytelmä esitetään eri materiaaleista valmistetuilla pienillä tai suurilla nukeilla, joita manipuloivat nukkemestarit, eri tyyppisiä mekaanisia ratkaisuja hyväkseen käyttäen. Nukketeatterin juuret ovat muinaisessa Kreikassa, ja tästä lähtien lähes kaikki maailman kulttuurit ovat käyttäneet jonkin näköisiä nukkeja teatteri traditioissaan. Nykyaikana länsimainen nukketeatteri mielletään lähinnä lasten viihteeksi, mutta teknisten kehitysten myötä suuren luokan teatteri produktiot ovat alkaneet käyttää nukkeja, ja niiden sallimia efektejä hyväkseen, ja nukketeatteri on levinnyt kaikenikäisen yleisön tietoisuuteen. Yksi viime vuosien tunnetuimmista nukkenäytelmistä, Warhorse, joka toi Joey-hevosen eloon täysikokoisena usean miehen liikuteltavan nuken muodossa, ja nukkeja käytetään usein hyväksi fantasia tyyppisten teatteri esitysten erikoisefektien luomisessa.

This post was written by